Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Järgmised taotluste esitamise tähtajad:
Metsa uuendamise toetus – juuli ja detsember 2018
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – juuni 2018
Erametsaomanike nõustamise toetus – 2018
Metsamaaparandustööde toetus – september 2018
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus detsember 2018
Metsaühistu toetus  – 2018
Natura metsa toetus – 4. – 23. aprill 2018, vähendatud määras kuni  18. mai 2018
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) – 28. mai kuni 8. juuni 2018
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Raplas Tallinna mnt. 22 on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058  natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6065 siseriiklik@eramets.ee
Posti aadress: Tallinna mnt. 22,  79512 Rapla

23Shares