Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Toetuste taotlemise tähtajad 2017. a:
Metsa uuendamise toetus – 1. detsember
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – taotlemise tähtaeg on möödunud
Erametsaomanike nõustamise toetus – taotlemise tähtaeg on möödunud
Metsamaaparandustööde toetus – taotlemise tähtaeg on möödunud
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus 15. detsember
Metsaühistu toetus  – taotlemise tähtaeg on möödunud
Natura metsa toetus – taotlemise tähtaeg on möödunud
Metsameede – taotlemise tähtaeg on möödunud
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Tallinnas Mustamäe tee 50 (II korrus) on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Tallinna kesklinnast saab meie juurde trolliga nr 1 ja bussiga nr 16, Balti jaamast trolliga nr 5 (Löwenruh peatus).

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058, 683 6064, natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065, 673 6034 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6057, siseriiklik@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn