Toetused ja nõustamine

emklogo_tunnuspiltKüsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Toetuste taotlemise tähtajad 2017. a:
Metsa uuendamise toetus – esimese vooru tähtpäev 14. juuli, teise vooru tähtpäev 1. detsember
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – tähtpäev 30. juuni 
Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsamaaparandustööde toetus – tähtpäev 1. september
Metsa inventeerimise toetus – tähtpäev 15. detsember
Metsaühistu toetus – tähtpäev 1. august
Natura metsa toetus (toetust saab ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala) – hilinenud taotluste esitamine 25. aprillist kuni 19. maini. Toetuse summat vähendatakse 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta.
Metsameede (sh hooldusraie) – 29. mai – 14. juuni

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Tallinnas Mustamäe tee 50 (II korrus) on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Tallinna kesklinnast saab meie juurde trolliga nr 1 ja bussiga nr 16, Balti jaamast trolliga nr 5 (Löwenruh peatus).

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058, 683 6064, natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065, 683 6051 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6057, siseriiklik@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn