Toetused ja nõustamine

emklogo_tunnuspiltKüsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Siseriiklike toetuste tähtpäevad 2016. a:
Metsa uuendamise toetus – 15. juuli (tõenäoliselt teine voor detsembris)
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – 30. juuni
Erametsaomanike nõustamise toetus – iga kuu 20.kuupäev
Metsamaaparandustööde toetus – tõenäoliselt septembris
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus – tõenäoliselt detsembris
Metsaühistu toetus – tõenäoliselt augustis

Eurotoetuste tähtajad 2016. a:
Natura metsa toetus
Metsameede – 30. mai kuni 15. juuni

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Tallinnas Mustamäe tee 50 (II korrus) on avatud:
E – N kell 9.00 – 17.00
R kell 9.00 – 15.45

Tallinna kesklinnast saab meie juurde trolliga nr 1 ja bussiga nr 16, Balti jaamast trolliga nr 5 (Löwenruh peatus).

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 683 6058, 683 6064, natura@eramets.ee
Metsameede: 683 6065, 673 6034 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 683 6057, siseriiklik@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn