Eesti Metsaühistu MTÜ

Metsaühistu nimi Eesti Metsaühistu MTÜ
Kontaktandmed Valdeku 168, Tallinn; Tel 520 3208; info@eestimy.ee
Kodulehe aadress  www.eestimetsaühistu.ee
Vastuvõtuaeg ja koht Vastuvõtuaeg kokkuleppel E-R, Valdeku 168, Tallinn
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed Rünno Viir, tel 513 8384; rynno@eestimy.ee
Juhatuse liige Rünno Viir
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid 1. Uno Kiisholts, e-post: uno.kiisholts@mail.ee, tel. 7494814; 56670942, metsakinnistud mis asuvad: Palupera vald, Hummuli vald, Pärsti vald, Järva-Jaani vald, Tamsalu vald, Nissi vald.
Tegevuse alustamise aasta Asutatud 08.01.2001 Kuusalu Metsaühistuna. Üldkoosoleku otsusega alates 06.05.2011 muudeti ühistu nime – uus nimi Eesti Metsaühistu.
Liikmete arv Juuli 2016 seisuga 320 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala üle 4500 ha
Metsaühistu tegevuspiirkond 08.01.2001 – 05.05.2011 Kuusalu ja Loksa vald. Kontor asus Kuusalu vallas.
Alates 06.05.2011 Tallinnas ja Harjumaal elavad metsaomanikud. Kontor asub Tallinnas.
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused Tegevuse eesmärk: Terviklahenduste pakkumine erametsaomanikele.
Korraldame metsanduslikku nõustamist, kaasates konsulente üle Eesti.
Pakume võimalust osaleda koolitustel ja saada uusi teadmisi metsaomandi efektiivsemaks majandamiseks.
Nõustame metsaomanikke toetuste valikul ning tutvustame taotlemise tingimusi.
Soodustame ühist tegutsemist ja lähtume säästva arengu põhimõtetest.
Aitame metsaomanikel tellida metsamajandamiskava, inventeerimisandmeid, metsa hindamist.
Esindame liikmete huve ja aitame korraldada metsaomanikel metsa ülestöötamist ja müüki.
Väärtustame metsanduslike traditsioonide edasi andmist nooremale põlvkonnale. Kaasates noori ja lapsi ühistutegevusse ning ühisüritustesse (suvepäevad, õppe- ja talgupäevad jm).
Metsakaitse üraskipüüniste tasuta paigaldamine ühistu liikmete metsadesse.
Metsandusliku pärandkultuuri objektide väärtustamine.
Liikmemaksu suurus 10 € kalendriaastas ( rakendub sellisel juhul, kui erametsaomaniku kinnistul viiakse läbi metsaühistu poolt metsanduslik tegevus)
Lisainfo metsaühistu kohta EESTI METSAÜHISTU  on 2001. aastal loodud  Kuusalu Metsaühistu õigusjärglane. Kuni 2011 aastani oli Kuusalu Metsaühistul liikmeid kolm. Alates 2011 aasta kevadest on ühistuliikmete arv jõudsalt kasvanud (aastas on metsaühistuga keskmiselt liitunud 60 erametsaomanikku). Oma tegevusega aitame suurendada erametsaomanikul metsade majandamisest laekuvat pikaajalist tulu.
Eesti Metsaühistu tegevuse eesmärgiks on pakkuda parimaid lahendusi Tallinnas ja Harjumaal elavatele erametsaomanikele Eesti eri piirkondades asuvate metsakinnistute majandamisel läbi jätkusuutliku tegevuse.