Virumaa Metsaühistu

Virumaa_MU_logo

Kontaktandmed:  Viktor Lehtse
Tel.5664 0645, viktor.lehtse@metsauhistu.ee
Metsaühistu kodulehe aadress:  virumaa.metsauhistu.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Vastavalt eelnevale kokkuleppele Rakvere tn. 27, Jõhvi
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:  Viktor Lehtse
Tel.5664 0645, viktor.lehtse@metsauhistu.ee
Juhatuse liikmed:  Viktor Lehtse, Marek Tisler, Aulis Pärnpuu
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Tiit Kangur tiit.kangur@metsauhistu.ee, tel. 566 98539
Raldo Lorits raldo.lorits@metsauhistu.ee, tel. 520 1837
Metsamüügi konsulent Mikk Värimäe mikk.varimae@metsauhistu.ee, tel. 522 5900
Tegevuse alustamise aasta:  2001. aasta
Metsaühistu liikmete arv:  Juuli 2016 seisuga 322 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 8400 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Ida-Virumaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks metsaomanike koostöö organiseerimine, metsaomanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine, nende huvide kaitseks seadusliku initsiatiivi ilmutamine.
Metsaomanike metsandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamine
Pakutavad teenused: Individuaal nõustamine, metsamaterjali ülestöötamine ja ost, ühine taimede tellimine, maapinna mineraliseerimise teenus ,istutamisteenus, hooldusraiete teenus.
Liikmemaksu suurus:  15 eurot