Minu Mets MTÜ

Kontaktandmed:  Kurisoo küla Aravete sjk 73514 Järvamaa
Tel.5850 8100, e-post ulle.lall@gmail.com
Metsaühistu kodulehe aadress:  http://minumets.jarva.ee/
Vastuvõtuaeg ja koht:  Minu Mets MTÜ kontor Kurisoo küla, Ambla vald (eelkokkuleppel)
Teabetuba – Paide, Pikk tn. 2, II korrus (eelkokkuleppel)
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:  Ülle Läll, e-post ulle.lall@gmail.com tel.5850 8100
Tarmo Läll, e-post tarmolall@hot.ee tel. 505 4390
Margus Biene, e-post margusbiene@gmail.com tel. 502 7848
Juhatuse liikmed:  Ülle Läll
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Margus Biene, tel 502 7848, e-post margusbiene@gmail.com
Ülle Läll, tel 5850 8100, e-post ulle.lall@gmail.com
Tarmo Läll, tel 505 4390, e-post tarmolall@hot.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2005
Metsaühistu liikmete arv:  August 2016 seisuga 280 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 5220 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Järvamaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Tegevuse eesmärgiks on sarnaste huvidega metsaomanike koondamine ning neile info jagamine, koolitamine ning ühistegevuse kaudu metsa heaperemehelik majandamine.
Pakutavad teenused:
Individuaal- ja rühmanõustamine
Metsa müügi korraldamine
Metsauuendustööde korraldamine ja metsataimede soetamine (oma liikmetele)
Toetuste taotlemine (oma liikmetele)
Liikmemaksu suurus:  Füüsilistel isikutel 6,39 €/aastas
Juriidilistel isikutel 31,96 €/aastas