Palamuse Metsaselts MTÜ

Kontaktandmed:  Painküla Jõgeva vald Jõgevamaa
516 5817, ain.malm@erametsaliit.ee
Kodulehe aadress: www.palamselts.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Kontor Jõgeva alevik Aamisepa 1
Aeg kokkuleppel
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:  Ain Malm 516 5817, ain.malm@erametsaliit.ee
Metsameister Aivar Lääne  51 45 543, aivar.laane@erametsaliit.ee 
Juhatuse esimees:  Ain Malm
Juhatuse liikmed:  5 juhatuse liiget
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Ain Malm 51 65 817, ain.malm@erametsaliit.ee
Kalev Kittus 51 59 291, kalevkittus@hot.ee
Leonhard Niklus 53 73 5782, finantsnõustamine, leonhard.niklus@erametsaliit.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2003
Metsaühistu liikmete arv:  August 2016 seisuga 310 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 14 630 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Jõgevamaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Metsaomanike individuaalnõustamine, toetuste taotlemine, raiete organiseerimine, puidu ühismüük, oksjonite korraldamine
Liikmemaksu suurus:  Eraisik sisseastumismaks 10 €, liikmemaks 5 €
Juriidiline isik sisseastumismaks 60 €, liikmemaks 30 €
Liikmeks astumise aastal liikmemaksu ei ole

AVALDUS Palamuse MS liikmeks astumiseks