Tartu Jahimeeste Metsaselts MTÜ

Kontaktandmed:  Võru 80, 50111 Tartu
www.jahimeestemetsaselts.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Võru 80, Tartu, kokkuleppel konsulentidega
Juhatuse liikmed:  Jaak Volmer, Janno Simm, Sven Jahu, Ülo Kuusik, Väino Suigusaar
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Ülo Kuusik – 516 9682 ylo.kuusik@gmail.com
Väino Suigusaar – 505 0939 vaino.suigusaar@mail.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2013
Liikmete arv September 2016 seisuga 369 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 4400 hektarit
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Ühendada metsaomanikke, kes on huvitatud loodussäästlikust metsamajandusest käsikäes jahindusega. Nõustada metsaomanikke. Viia läbi õppepäevi ja abistada metsaomanikke toetuste taotlemisel, oksjonite läbiviimisel ning muus metsandustegevuses. Aidata arendada metsandust nii, et oleksid tagatud nii metsanduslik tulu kui ka Eesti metsadele iseloomulikud ulukirikkus ja bioloogiline mitmekesisus.
Liikmemaksu suurus:  Puudub