Visa Metsaühistu

Metsaühistu nimi:  Visa Metsaühistu MTÜ
Kontaktandmed: Aavoja, Ülejõe küla, Anija Vald, Harju maakond, 74316. E-post: visametsad@gmail.com
Vastuvõtuaeg ja koht:  kokkuleppel
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:  Valdur Hüvato (konsulent) tel. 5096206 e-post visametsad@gmail.com
Liisa Hiio (asjaajaja) tel. 55597575
Juhatuse esimees:  Valdur Hüvato
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid : Valdur Hüvato tel. 5096206 e-post visametsad@gmail.com
Tegevuse alustamise aasta:  2006
Metsaühistu liikmete arv: Detsember 2016 seisuga 59 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 849 ha
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Liikmete metsakinnistute asukohast tulenevalt on tegevuspiirkond üle Eesti, peamiselt tegutseme Harjumaal ja Lääne-Virumaal.
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  – ühise tegutsemise kaudu liikmete metsamajanduslike huvide esindamine
– konsulendi erametsaomaniku nõustamisteenused
– metsamajanduskavade tellimine
– riiklike toetuste tutvustamine ja abi nende vormistamisel
– abi metsade majandamisel
– raietööde järelvalve
– metsa uuendamine
– metsamaaparandus
– metsa müügi korraldamine
Liikmemaksu suurus:   
Lisainfo metsaühistu kohta:  Ootame ühistu ridadesse uusi liikmeid üle Eesti, kuid eelkõige Harjumaalt.
Suhtluskeeled
Communication languages
Языки общения
Kommunikointikielet
eesti uk russia finland

MITTETULUNDUSUHINGU_VISA_METSAUHISTU_pohikiri
Liikme_AVALDUS_(blankett)