2015.a taotlusvoorude ajad ja eelarved

Pilt puudub

EMK TEADE: Erametsakeskuse nõukogu kinnitas siseriiklike toetuste eelarved 2015. esimeseks poolaastaks.

 SA Erametsakeskus (EMK) nõukogu kinnitas 17. detsembril erametsaomanike toetamiseks planeeritavad toetusvoorude 2015. aasta esimese poolasta taotlusvoorude ajad ja eelarved.

2015. aasta toetuste eelarved ja tähtajad

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade toetus

I voor 20.02.2015, kinnitatud eelarve 350 000 eurot,

NB! Alates 2015. aastast saavad metsaomanikud metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade toetust taotleda läbi metsaühistute. Metsaühistute kontaktid leiate erametsanduse portaalist aadressil https://www.eramets.ee/metsauhistud.

Metsauuendamise toetus

I voor 15.07.2015, kinnitatud eelarve 600 000 eurot,

Pärandkultuuri toetus

Taotlusvooru tähtpäev 30.06.2015, eelarve 20 000 eurot.

Nõustamistoetus

Taotlusvoorude tähtpäev on iga kuu 20. kuupäev, eelarve 220 000 eurot (I poolaasta). Toetust saavad taotleda metsaühistud.

Ka 2015.a. teisel poolaastal on kavas aidata kaasa erametsade kasvatamisele ja hooldamisele nii metsa uuendamise kui metsamaaparanduse toetamisega. Samuti toetatakse väikemetsaomanikke abistavate metsaühistute arengut. 2015.a. teise poolaasta toetuste eelarve suurus selgub juunikuus.

„Toetuste abil ja metsaühistute toel on erametsade hooldamine järjepidevalt paranenud. Metsaomanike aktiivsuse kasvu metsauuendamise osas näitab see, et eelmisel aastal küsisid metsaomanikud toetust 7700 ha metsa uuendamiseks ning sel aastal juba üle 10 000 ha uuendamiseks. Nii oleme silmitsi probleemiga, et kõigile toetuse soovijatele raha täies mahus ei jätku. Jagamissüsteem on siiski selline, et väikemetsaomanikud saavad enda toetusosa täies mahus kätte, suuremaid toetatakse vähem“, selgitas SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun.

„2015.a. on ka sisseelamisaastaks Euroopa Liidu toetuste uuele perioodile. Praegu töötatakse välja määrust, mis on aluseks hooldusraiete ning paljude muude metsakasvatustööde toetamisele. Loodame väga, et suve alguses saame hakata toetustaotlusi vastu võtma ning erametsade hooldamine läheb hoogsalt edasi. Metsatöid on erametsades teha veel küllaga.“

Täpsemat infot saate erametsanduse infoportaalist www.eramets.ee, telefonil +372 683 6051, siseriiklik@eramets.ee.

SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.

0Shares