2024. aasta metsatoetuste tähtajad ja eelarved

Esimesel juulil on nii metsa uuendamise toetuse kui ka pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotluste tähtaeg.

Metsa uuendamise toetuse kaudu toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse abil toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist.

Sügisel avanevad veel mitmed toetuste voorud, sealhulgas metsameetme ja metsa uuendamise toetuse teine voor.

Lisateavet toetuste kohta leiab Erametsaportaalist.

 

 

0Shares