Keskkonnaameti statistika järgi ei ole raie trüginud kaitsealadele

Tänases Maalehes selgitab Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk, miks lubatakse kaitsealadel raiuda ning mis puhul ütleb amet raieteatistele “ei”. Lubavad või keelavad otsused ei sünni sugugi ainult ametniku töölaua taga, vaid ka metsas olukorda kontrollides.

Keskkonnaametile esitatakse vaideid peamiselt RMK aladel kavandatud raiete kohta, suurema osa vaietest on esitanud mittetulundusühing Eesti Metsa Abiks. Ehkki üritatakse jätta muljet nagu trügiks RMK järjest enam kaitsealadele raieid tegema, on nende maht viimasel kuuel aastal hoopis järjepidevalt langenud.

Etverk selgitab, et kui metsateatis esitatakse looduskaitseliste piirangutega metsa, ei tee süsteem otsuseid automaatselt vaid need kõik vaatab läbi keskkonnaameti spetsialist. Teatis saab positiivse vastuse üksnes siis, kui raie ei kahjusta metsa kaitse-eesmärki.

Pikas intervjuus selgitab Etverk, millistel juhtudel öeldakse raietöödele “ei”, kuidas käib metsateatiste menetlemine ning kui tihti ja millistel juhtudel käivad keskkonnaameti spetsialistid metsas kohapeal olusid hindamas.

Intervjuud saad lugeda Maalehest.

 

0Shares