Aprillis saab esitada Natura metsa hüvitise taotlusi

ePria portaalis saab esitada Natura metsa toetuse taotlusi, vajadusel on taotluse koostamisel abiks Erametsakeskuse töötajad ja metsaühistute esindajad. Käesoleval aastal on toetuse eelarve 5 miljonit eurot.

Natura hüvitist saavad küsida metsaomanikud, kelle mets asub sihtkaitsevööndis või Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis või projekteeritaval alal. Hüvitise määr rangema kaitserežiimiga sihtkaitsevööndi aladel on 110 eurot/ha, väiksemate piirangute korral (Natura piiranguvööndis ja projekteeritaval alal) kuni 60 eurot/ha. Hüvitis makstakse välja järgmise aasta kevadel.

2021 metsaalade kaardilt Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik vaadata kõiki metsaalasid, millele saab toetust taotleda. Taotluse saab esitada elektrooniliselt ePria portaalis.

Toetust puudutavate küsimuste korral saab nõu küsida ka Erametsakeskusest e-posti aadressil natura@eramets.ee ja telefonil 5668 3263.

Taotluse esitamise täheaeg on 22. aprillil. Soovitame taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele.

Et erametsaomanikele, kelle jaoks iseseisev elektroonilise taotlemise võimalus raskusi valmistab, vastu tulla, on ka sellel aastal omanikul erandkorras võimalik lihtsustatud kujul volitada metsaühistu esindajat või mõnd oma lähedastest taotlust ePria portaalis koostama enda eest. Selleks tuleb ühendust võtta metsaühistuga või Erametsakeskusega. Volitust saab kasutada vaid Natura metsa toetuse taotluse esitamiseks käesoleval aastal ja muid ePria õigusi sellega esindajale anda ei saa.

Hüvitise taotlemise tingimuste kohta leiab infot erametsaportaalist NATURA lehelt.

Taotluse täitmisel on metsaomanikele abiks metsaühistud üle Eesti. Ühistute kontaktid leiab SIIT.

*** 

Märtsi lõpus toimus Erametsakeskuse toetuste infoseminar, mille fookus oli suuresti just Natura metsa hüvitisel. Infoseminari saab järele vaadata SIIT.

0Shares