Eestis toimus rahvusvahelise projekti Baltic ForBio kohtumine

Veebruari keskpaigas toimus Tallinnas ja Pärnumaal Baltic ForBio (Accelerating Production of Forest Bioenergy in the Baltic Sea Region 2017-2020) teise tööpaketi kohtumine, kus lisaks Erametsakeskuse esindajatele osalesid projektipartnerid Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Lätist ja Leedust.

Kahepäevase kohtumise jooksul planeeriti väikeste puude raiumist ja raidmeid puudutava käsiraamatu koostamist, arutleti energiapuidu teemadel, käidi metsas ning külastati Fortum Pärnu koostootmisjaama.
Metsakülastus toimus Ühinenud Metsaomanike hallatavale kinnistule Pärnumaal, millel parajasti tehti USEWOOD miniharvesteriga harvendusraiet. Miniharvesteri peamine eelis võsa- ja käsisae ees on sõltumatus ilmast – töömees ei pea mööda võsa ringi kõndima vaid istub mugavalt kabiinis.

Osalejad veendusid, et  ütlus „miniharvester on nagu võsasaag, millele on kabiin külge ja rattad alla pandud“ vastab tõele. Miniharvesterid, -forvarderid ja kombimasinad võimaldavad koguda metsast sellist materjali, mis siiani on saemeeste poolt maha jäänud. Ühtlasi mahub nendega tänu väikestele mõõtmetele manööverdama kohtades, mis on suuremate metsatöömasinate jaoks kitsad või ajal, kui pehme maapind ei võimalda raskema tehnikaga raietöid teha.

Biomassil töötavas Pärnu Fortumi koostootmisjaamas tehti osalejatele ekskursioon ja tutvustati Fortumi tegevusvaldkondi, milleks on põhiliselt soojuse ja elektri ning lisaks ka kaugjahutuse ning tööstusauru tootmine ja müümine.

Baltic ForBio teises  tööpaketis antakse välja käsiraamat ja juhendmaterjalid raidmete ja väikeste puude raieks ning kokku kogumiseks. Materjalid sisaldavad metsa bioenergia tootmise aspekte, sealhulgas tehnoloogilisi, majanduslikke ja keskkonnaprobleeme. Efektiivsed ja jätkusuutlikud puidu raie ja kokku korjamise meetodid peaksid võimaldama Läänemere-äärsetes riikides suurendada puidu kasutust taastuvenergia allikana.

Baltic ForBio projektil on erinevate tööpakettide peale kokku mitmeid väljundeid nagu energiapuidu tootmise käsiraamat, koolitusmaterjalid, tutvustamiskohad, raie ja korje arvutusvahend, biomassi atlase kaardistamise rakendus ning ärimudel energiapuidu tootmiseks ja kasutamiseks. Need kõik on saadaval 2020. a septembris.

0Shares