Energiapoliitika konverentsil räägiti biomassist ja “säästlikkuse kriteeriumi” kehtestamisest

Eile, 28. jaanuaril toimus Riigikogu konverentsisaalis traditsiooniline WEC-Eesti aastaalguse energiapoliitika konverents. Konverentsi käsitleti hetkel Eestile olulisi energiapoliitika küsimusi: energia- ja kliimapoliitika ning nende ühildamist, samuti biomassi, maagaasi ja põlevkivi kasutamist.

Maagaasist ja põlevkivist rääkisid Eesti eksperdid, biomassist ja energiaturgude korraldamisest rahvusvahelised eksperdid. Tahke biomassi jätkusuutlikkuse kriteeriumi mõju siinsele regioonile tutvustas Soome Energiatööstuse energia- ja kliimapoliitika juht Jukka Leskelä, kes andis ülevaate, millega on selle kriteeriumi puhul tegu ja mida peaksid Eesti poliitikud tegema. Leskelä rääkis ka Eesti-Soome koostöö võimalustest selles vallas.

Tahke biomassi energiakasutusest rääkides (sh metsandusest tekkinud biomass) tutvustas ta “säästlikuse kriteeriumi” kehtestamise hetkeseisu. Lisaks kommenteeris Leskelä, et need vähesed EL riigid, kus valdav osa metsandusest on “looduslik”, võiksid koostada ühiselt uue ettepaneku jätkusuutlikkuse kriteeriumist, mis vastaks nende riikide metsanduse huvidele.

Praeguseks sahtli põhja pandud versioon oleks muutnud looduslikus metsas kasvanud puidu energiakasutuses võrdseks fossiilkütusega (NB! elektri tootmisel paisatakse puidu põletamisel õhku rohkem CO2 kui põlevkivi põletamisel). See eelnõu oleks võrdsustanud ka halupuude ning pelletite tootmise fossiilkütuse tootmisega. Eesti riik peaks panustama uue ettepaneku ettevalmistamisse nii, et metsatööstuse kõrvalproduktide kasutamine energeetikas oleks ka edaspidi taastuvenergia.

0Shares