Energiapuidu jätkusuutlikkust tõendab sertifikaat

hakkepuit, puiduenergia, toasooja hind

SA Erametsakeskus korraldab täna hotellis Euroopa SBP seminari, kus tutvustatakse puitkütuste tarneahela sertifitseerimissüsteemi.  Seminaril annavad metsa- ja puidutarneahela sertifikaatidest ülevaate sertifitseerimisorganisatsioonid NEPCon, FSC Eesti ja Eesti Metsasertifitseerimise nõukogu (PEFC). Vajadust puitkütuste sertifitseerimise järele ja sellega kaasnevaid nõudeid tutvustavad rahvusvaheline energiaettevõte DONG ja Kopenhaageni linna kommunaalettevõte HOFOR. Pelletite tarneahela sertifitseerimise kogemust Eestis jagab Purutuli OÜ.

Pool Eesti aastasest küttevajadusest katavad fossiilsed kütused, kuid nende osakaal kahaneb. Puiduenergiaks kasutatavat ressurssi meil aga jätkub, jätkusuutlik on energeetikas kasutada ca 9 milj. tm puitu aastas. Praegust tarbimist ja planeeritud investeeringuid arvestades saame täiendavalt energiasektoris kasutada üle 1 milj. tm energiapuitu aastas. Et seda ka välisturgudel pakkuda, ei saa enam ilma sertifitseerimiseta.

2013. aastal asutatud puiduhakke ja -pelletite sertifitseerimissüsteem SBP (Sustainable Biomass Partnership) on ellu kutsutud Euroopa suurimate biomassi, peamiselt graanulite tarbijate poolt. SBP visiooniks on majanduslikult jätkusuutlik, keskkonnasõbralik ning sotsiaalselt õiglane puiduhakke ja -pelletite tarneahel, mis aitab kaasa süsiniku heitmete vähendamisele tootmises. SBP põhineb paljuski enamtuntud FSC ja PEFC metsamajandamise sertifikaatidel, kuid hõlmab ka spetsiifilisemalt puiduenergiaga seotud nõudeid.

Täna omab SBP sertifikaati 10 Eesti ettevõtet, üle maailma on sertifitseeritud 115 tootjat.

SBP seminaril tehtud ettekannetega saab tutvuda erametsaportaalis aadressil https://www.eramets.ee/sundmus/sbp-seminar.

 

1Shares