Euroopa Parlament hääletas puiduenergia poolt

euroopa liit, eurotoetused

Eile õhtul hääletati Euroopa Parlamendis taastuvenergiadirektiivi muudatuste üle. Metsandussektori esindajad kiidavad parlamendi otsust puidu kasutamisele taastuvenergiaallikana piiranguid mitte seada.

Parlament ei toetanud seadusemuudatust, mis oleks piiranud puidu kasutamist bioenergia tootmisel. Euroopa metsandusorganisatsioonide esindajad tunnustasid Euroopa Parlamendi liikmete jõupingutusi metsadest biomassi hankimise säästlikkuse kontrollimiseks sobiliku süsteemi loomisel.

Hääletusel toetust leidnud lähenemisviis võtab arvesse kehtivat seadusandlust ja säästva metsamajandamise praktikaid. Metsandussektori esindajad leiavad, et jätkusuutlikkuse nõudeid tuleb veelgi täpsustada ja lihtsustada.

Oluline kliimamuutustega võitlemiseks

Ühises pressiteates tunnustasid organisatsioonid parlamendiliikmeid ka selle eest, et tunnistati metsade ja metsandussektori olulisust kliimamuutustega võitlemisel. Õhku paisatavate süsinikukoguste vähendamisega aitab metsandus saavutada Euroopas 2020. aastaks seatud kliimaeesmärke.

Metsandussektoril on oluline roll majanduskasvu ja tööhõive edendamisel just maapiirkondades. Jätkusuutlikult kasvatatud metsad on ka oluliseks taastuvenergia tootmisallikaks, uue põlvkonna biokütused pakuvad aga lahendusi kliimasõbralikuma transpordisektori arendamisel.

Loe täpsemalt Euroopa metsaomanike konföderatsiooni lehelt.

0Shares