Erametsakeskus ja Taastuvenergia koda sõlmisid täna koostööleppe

Pilt puudub

Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus sõlmisid täna koostööleppe, et alustada koostööd bioenergia laialdasema kasutuselevõtu ning Eesti metsaressursi efektiivsema ja kestlikuma majandamise nimel.

Puiduenergial on arvestatav potentsiaal Eesti energiatootmises. Koostöökokkulepe loob senistele mõtetele selge raamistiku.  Bioenergia laialdasemaks kasutamiseks on Taastuvenergia Kojal ja Erametsakeskusel koostööna plaanis mitmeid projekte nii teadus- kui ka rakendusuuringute vallas.  Lisaks on võetud ühiseks eesmärgiks tõsta bioenergia alast teadlikkust avalikkuses.

 

0Shares