Erametsakeskuse tööpakkumised

Erametsakeskuse arendusüksuses on vabanemas kaks töökohta. Otsitakse uusi inimesi arendusnõuniku ja kommunikatsioonijuhi ametikohale.

Mõlemad ametikohad loodetakse täita esimesel võimalusel või hiljemalt 1. septembriks, kandidaate otsitakse kuni 21. juulini. Arendusnõuniku töökuulutuse leiab altpoolt, kommunikatsioonijuhi kuulutust loe SIIT.

Pakutav ametikoht: Arendusnõunik

Peamised tööülesanded:

 • Erametsakeskuse arendustegevuste planeerimine, elluviimine ja tulemuste mõõtmine.
 • Metsandusvaldkonna strateegiadokumentide koostamine ja koostamises osalemine.
 • Metsandusvaldkonna analüüside koostamine, uuringute ja küsitluste läbiviimine.
 • Osalemine Erametsakeskuse ürituste organiseerimises ja valdkonna projektides.

Kandidaadilt ootame:

 • Metsandusalast haridust või praktilist töökogemust metsanduses
 • Head tabelarvutuse oskust ning suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust
 • Info hankimise oskust erinevatest andmeallikatest
 • Algatusvõimet, täpsust, kohusetundlikkust ja head koostöövõimet
 • Avaliku esinemise oskust
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust, kasuks tuleb vene keele oskus
 • Huvi erametsanduse arendamise vastu
 • Valmisolekut ja sobivust kaugtööks

Kasuks tuleb:

 • Analüüside koostamise kogemus
 • Rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus
 • Ürituste korraldamise kogemus
 • B-kategooria autojuhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega, spordikompensatsiooni ja toetavaid kaastöötajaid.

Asukoht: Rapla

Tööaeg: Täistööaeg

Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel aga hiljemalt 01. september 2019

Elulookirjeldus koos palgasooviga palume saata hiljemalt 21. juuli 2019 märgusõnaga „arendusnõunik” aadressil eramets@eramets.ee.

Lisainfo: Indrek Jakobson, arendusüksuse juht (indrek.jakobson@eramets.ee, tel 5873 4060)

0Shares