Erametsakeskus saatis metsaomanikele kirja

 „Kas teate, mis Teie metsas toimub?“ Sellise küsimusega pöördus kirjas Eesti metsaomanike poole Erametsakeskus. Eesmärk oli kutsuda väheaktiivseid metsaomanikke üles oma metsa heakorrale senisest suuremat täherlepanu pöörama.

Kirjas soovitatakse metsa majandamise sooviga pöörduda kõigepealt kohalikku metsaühistusse. Lisaks tuletatakse kirjas meelde, et metsa majandamisega alustamiseks on oluline metsa kohta käiva andmestiku ehk metsamajandamiskava olemasolu.

0Shares