Erametsaliidu uus esimees: Soovin, et metsaomandid säiliks

Pilt puudub

   
MAALEHT (Metsaleht), Viio Aitsam: 18. aprillil erametsaliidu uueks juhatuse esimeheks valitud Aira Toss on Hiiumaa Metsaseltsi juht ja oli Hiiumaal pikka aega ka metsanduse tugiisik.

 Aira Toss, mis mõtete ja plaanidega hakkate Eesti Erametsaliitu juhtima?

Juhatuse esimeheks kandideerides tuginesin sellele positiivsele kogemusele, mille olen saanud tänu Hiiumaa Metsaseltsile. Olen näinud, kuidas üks metsaühistu kasvab ja areneb ning kuidas metsaomanike jaoks on ühistu oluline. Olen näinud, kuidas inimesed vabatahtlikult panustavad oma aega ja energiat metsaühistu jaoks.

Kuid selleks, et metsaomanike hääl oleks riigis kuulda, ei piisa ainult tublidest kohalikest ühistutest, vaid vaja on tugevat katusorganisatsiooni.

Pean Eesti Erametsaliidu kõige tähtsamaks väljakutseks seda, et Eestis säiliks metsaomandi järjepidevus; et metsaomanikuks olemine oleks endiselt au sees ja et inimesed metsaomanikuks olemise võimalusest kergekäeliselt ei loobuks.

Kas teil on esimeheks hakates kaasas retsept, kuidas lepitada avalikkuse seda osa, kes lageraiete pärast alalõpmata nuriseb?

Kui lihtsalt kirumise pärast kirutakse, siis sinna pole midagi parata, sellega võitlemine oleks aja raiskamine. Aga neile, kes näivad lageraie vastu olevat põhimõtte pärast, olen öelnud nii: maailma muutmine algab iseendast; alustage teiegi iseendast, vähendage isiklikku tarbimist. Sest ega puitugi ei raiuta ju niisama, vaid ikka sellepärast, et puitu tahetakse tarbida.

Kui üldisemalt, siis retsept on parem kommunikatsioon, suhtlemine, metsanduse positiivse sõnumi edastamine. Inimene ütleb, et raielank on kole. Aga vaadatagu seda lanki viie aasta pärast! Pilt metsandusest peaks avarduma, sest uuendusraie on ikkagi vaid üks etapp metsakasvatuse suurest, aastakümneid kestvast ringist.

Raietega käib kaasas ka jutt, et raiutakse ju raha pärast…

Eestis on väga palju metsasid, kus metsakasvatajale kehtivad mitmesugused tegutsemispiirangud. Kui tegu on aga tulundusmetsaga, siis seal ongi eesmärk tulu toota. Miks ei nähta näiteks seda, et metsamaa on nüüdseks pea kõikjal maksustatud kõrgeima maksustamismääraga?

Sügiseti ei kosta kusagilt kära, et mis nüüd saab, kõik kartul võetakse maast üles… See on ikka linnastumise loogiline tulemus, et inimesed ei näe enam looduse aastaringi, ei oska seoseid tajuda.

Kas kujutate ette, et metsaühistute baasil võiks välja areneda ühistuline puidutöötlus?

Erametsaliidu liikmeks olevad ühistud on pea kõik mittetulundusühingud ja see ei ole ettevõtlusvorm. Ma arvan, et mittetulundusühingud ei peaks ettevõtlusega tegelema, selleks on olemas muud vormid. Millise neist ettevõtlikud inimesed valivad, on nende vaba tahe.

* * *

Erametsaliidu üldkoosolek valis 18. aprillil ka uue juhatuse, kuhu peale uue esimehe kuuluvad Erik Kosenkranius, Ants Erik, Sven Köster, Kadri-Aija Viik, Taavi Ehrpais ja Regina Hansen.
 

 

0Shares