Igaüheõigus – millised on metsas käija kohustused ja õigused?

ürask, eramets, küttepuu

Metsa minnes võiks tekkida mitmeid küsimusi: kas võin võõras metsas üldse viibida, kas võin siin telkida ja teha lõket, kas võin marju ja seeni korjata, kas erateel võib sõita autoga jne. Ka maaomanik peab teadma, millised on tema õigused ja kohustused. Metsamajandusuudised.ee palus advokaat Mirjam Vilil neile küsimustele vastused kirja panna.

Igaüheõiguse üldised reeglid on paika pandud keskkonnaseadustiku üldosa seaduses. Metsa avaliku kasutamise reegleid täpsustab metsaseadus. Looduses viibimisega seotud õiguseid ja kohustusi sisaldavad aga ka teised keskkonnavaldkonna seadused. Nii täiendab looduskaitseseadus igaüheõiguse reegleid eelkõige juhul, kui maatükk jääb kaitstava loodusobjekti piiridesse.

Eestis kehtiv igaüheõiguse regulatsioon soosib igati looduses viibimist. Maaomanike huvide kaitseks on aga kehtestatud kindlad reeglid võõral maatükil viibimiseks. Üldreegli kohaselt võib võõral maatükil viibida üksnes omaniku loal. Loa olemasolu eeldatakse aga juhul, kui maatüki omanik ei ole seda piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tema tahe piirata maatükil võõraste viibimist. Metsaseadus lubab samuti piiramata või tähistamata erametsas viibimist.

Loe edasi Metsamajandusuudiste lehelt.

 

0Shares