Ilmus ajakirja Eesti Mets sügisnumber

Ilmunud on ajakirja Eesti Mets sügisnumber

Debatirubriigis on seekord pikemalt juttu soode taastamisest, mis metsameeste jaoks tähendab osati ka tootlike metsade sooks muutmist. Tegemist pole ju üksnes ammendunud turbakaevandusalade taastamisega, kraavid suletakse ka kuivendatud soometsades. Loos saavad sõna nii soode taastajad Priit Voolaid, Mati Ilomets, Agu Leivits kui ka metsateadlane Hardi Tullus.
Ajakiri kõneleb ka sellest, et pool Eesti metsast ehk riigimets on ametlikult mahedaks kuulutatud. Arenguidee Mahe-Eesti ehk Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup selgitab, mil moel saaks ametlikult mahemaaks kuulutada ka erametsa. Samuti räägib ta, miks maheriigi kuvand Eestile oluline on.
Lugu „Metsamarjad, seened ja ravimtaimed toovad leiva lauale“ pajatab neist, kes leidnud metsast sootuks muu tuluallika kui tavapärane metsaraie. Näiteks põdrakanepitee on nõutav kaup ka välismaal.
Viisteist aastat tagasi tormas üle Virumaa maru, mille sarnast polnud Eesti metsad näinud kuulsast 1967. aasta augustitormist alates. Millised õppetunnid torm metsameestele andis ning mis on saanud tohutuist aladest, kus rajutuul metsa pikali lükkas, seda saab lugeda nn Tudu tormist kõnelevast loost.
Lisaks veel tuleb jutuks lauljanna Heli Vahingust ja tema talumetsadest, Muhu valla puidusektorist, Järvamaa linnade kunagistest metsadest, seakatkust, majandamise ja looduskaitse ühendamisest ja veel muustki.

0Shares