Ilmus õppelehe Sinu Mets kevadnumber

Postimehe vahel ilmus õppelehe Sinu Mets selle aasta kolmas number, elektroonilisel kujul leiab õppelehe erametsaportaalist.

Õppelehe käesoleva aasta esimeses numbris tutvustatakse metsa majandamise eeskirja muudatusi, muu hulgas väheneb uue eeskirja kehtestamisega männi istutustihedus seniselt 3000 taimelt hektari kohta 2600. taimele.

Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun jagab praktilisi näpunäiteid metsalepingute sõlmimisest.

Maaülikooli nooremteadur Joonas Kollo selgitab, mis kasu võiks metsaomanikule olla Järvseljale rajatud SMEAR-jaamast ehk atmosfääri ja ökosüsteemi vastastikmõjude mõõtmise jaamast.

Jahikülgedel kirjutatakse seakatkust ning tänavu veebruaris Eestisse jõudnud väga nakkavast lindude gripist.

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus selgitab, kui tõenäoline on meie metsades kohata ilvest.

Keskkonnaameti metsahoiu spetsialist Andres Hendrikson tutvustab vääriselupaiga tunnusliike ning õpetab neid looduses märkama.

Ajakiri Sinu Mets ilmub neli korda aastas. Ajakirja väljaandja on SA Erametsakeskus.

Lae alla: Sinu Mets nr 62, aprill 2021

Sinu Metsa varasemaid numbreid saad lugeda SIIT

0Shares