Käina spordikeskus viidi odavamale küttele

HIIU LEHT, Helja Kaptein: Käina spordikeskuse õliküttekatel vahetati välja uue ja säästliku­ma hakkepuidukatla vastu, mis vähendab küttekulu kolmandiku võrra.

Detsembri keskel sai valmis uus konteinerkatlamaja, mis kütab Käina spordikompleksi ja tulevikus hakkab soojaga varustama ka valla huvi- ja kultuurikeskust.

Konteinerkatlamaja asub Käina ujula sissekäigu kõr­val, selle alus laoti vundamendiplokkidest, 12meetrise korstna alus valati kohapeal.

Käina abivallavanem Tiivi Lipp ütles, et spordikeskuse üleminek hakkpuiduküttele hoiab kokku vähemalt kolman­diku küttekulusid.

Seni kulus vallal ainuüksi ujula kütmiseks aastas 36 000 eurot.

Plussidena nimetas Lipp ka seda, et uue katlamajaga väheneb oluliselt välisõhu saaste ja keskkonnakoormus ning CO2 emissioon, aga ka Hiiumaa sõltuvus välistest energiakandjatest nagu õli ja elekter. Samal ajal saavad tööd juurde kohalikud hak­kepuiduga varustajad, sest kasutusele võetakse kohalik taastuv energiaallikas.

Spordikeskust köeti seni hoone keldris oleva õlikatlaga, nüüd jääb see tagavarakatlaks.

Uue katlaga hakatakse tule­vikus kütma ka Käina huvi- ja kultuurikeskust, mis praegu on elektriküttel, paigaldatud on ka mõned õhksoojuspum-bad. Uus ühendustrass spor­dikeskusest on kavas ehitada samaaegselt kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimisega.

Hakkepuidu konteinerkat­lamaja ehitas AS Efipa, alltöö­võtjana tegi üldehitustöid OÜ Haasoja. Ehitustööde maksu­mus ilma käibemaksuta oli 158 000 eurot. Projekti toetas 65 000 euroga keskkonnainves­teeringute keskus, ülejäänu maksis Käina vald. Ehitustöö kestis kolm ja pool kuud.

0Shares