Kas kuuseseemet tasub metsa külvata?

käbid, seemned, seeme

Külv võib õnnestuda, kuid kindlam on seemnest taimed ette kasvatada. Nõuanne ilmus õppelehes Sinu Mets nr 51.

Metsaomanik rääkis, et talvel raiet tehes kogub ta kuusekäbid kokku ja loobib neid langile laiali. Kas tasub loota, et sellest tekib metsauuendus?

«Midagi võib tulla, aga langi uuenduse õnnestumise protsent on üks või veel väiksem,» ütles RMK seemnemajandusjuht Alvar Peterson. «Kuuseseemet ei soovita ka siis otse langile külvata, kui on olemas seemned ja maapinna ettevalmistus.»

Alvar Peterson selgitas, et põhjuseks on kuuse eripärad, mida ta kirjeldas võrreldes männiga: «Kuusk on uuenduse mõttes hulga kapriissem kui mänd.» Esiteks on erinevus selles, et mänd viljub igal aastal, kuid kuusk üle kolme-viie aasta ning kõige pikem teadaolev vahe on olnud isegi 12 aastat. Teiseks tahab kuusk uueneda pigem aegjärkselt uuendatavas metsas ehk teiste puude varjus. «Mänd suudab lagedal uueneda, aga kuusega on nii, et ta võib isegi välja tulla, kuid siis ikkagi kuivada. Eriti veel niisugustel aastatel nagu tänavu – kuuseseemneaasta küll, kuid kevad meeletult kuiv.»

Käbide loopimisel langile mängib kaasa ka see nüanss, et kui raiet tehakse ajal, mil kuusekäbide soomused veel kinni, sõltub ilmastikust, kas need lähevad maapinnal lahti või mitte. «Kui ei lähe, hakkavad tööle seened ja kuuseseemned mulda ei jõua.»

Kui raie tehakse märtsis, mil kuusekäbid puu otsas juba lahti läinud, võivad seemned olla juba varisenud. «Kui metsaomanik tahab oma metsast kuuseuuendust, siis ikkagi soovitaks kuusekäbiaasta jaanuaris need käbid kokku korjata ja saunalavale 50 kraadi juures kuivama viia, käbid lüdida ja seemned endale peenrasse külvata, et taimed ette kasvatada,» ütles Alvar Peterson.

Ta lisas, et selleks tegevuseks peaks tegija – kui varem taimekasvatusega tegelenud pole – eriteadmisi juurde hankima. Kui taimekasvatus sobib ja maad jätkub, oleks võimalik praegusel kuuseistikute nappuse ajal nende kasvatusega ka lisateenistust saada. Sellisel juhul tuleb arvestada sertifitseeritud seemnega, mida saab osta RMKst (saadetakse koju ka posti teel), ja kasvataja peab end registreerima majandustegevuse registris.

Kui taimi müüma ei hakka ja soov on saada neid just oma metsa uuenduseks oma metsa kuuseseemnetest, pole vaja end kusagil registreerida.

Õppelehe Sinu Mets seniilmunud numbrid leiad SIIT.

0Shares