Kas teadsid, kui suur roll on metsal Eesti elus ja olus?

metsa majandamine

Metsaomanik ja metsakasvataja Anti Rallmann pani EV100 aastapäeva etendusest ajendatuna kirja, kui suurt rolli mängib metsandus ja metsade majandamine Eesti elus ja manajduses. Rallmann soovitab neile (etenduse loojatele. toim.) andeks anda, sest nad ei tea. Metsamehe postitus oli järgmine:

Head kolleegid, kõik Teie kes Te olete metsaomanikud, tegelete metsamajandamise ja puidutöötlemisega!

Andke Neile andeks.

Andke Neile andeks, sest nad ei tea:

 • et Vabariigi aastapäeva auks tellitud lavastuse tegemiseks tuli raiuda 428 tm metsa;
 • et iga raiutud tihumeeter toob riigikassase ringijagamiseks 70 €;
 • et kümnendik Eesti majandusest tuleb metsa ja puidusektorist;
 • et metsandussektor on enim lisandväärtust loov majandussektor;
 • et metsandussektor annab elatist enam kui 140000 inimesele;
 • et Eesti ekspordist suurima osa moodustavad puit ja puidutooted.
 • et Eestis on enam metsa kui kunagi varem, mil me seda mõõta oleme osanud;
 • et Eesti metsade pindala on viimase 75 aastaga kasvanud pea poole võrra;
 • et Eesti metsade tagavara on viimase 75 aastaga kasvanud 3,7 korda;
 • et Eestis pole käesoleva sajandi jooksul metsaraie kunagi ületanud juurdekasvu;
 • et Eesti metsade vanuseline koosseis on niivõrd ebaühtlane, et elame ajajärgul, kus suur osa metsasid on küpsed;
 • et puud on ka surelikud;
 • et puud on looduslikud päikesepatareid ja keemiatehased, kes talletavad päikeseenergia ja süsihappegaasi puiduna;
 • et surres nad lagunevad ja lasevad süsihappegaasi uuesti atmosfääri tagasi;
 • et Ruhnu puukiriku seintesse ja vanadesse raamatutesse talletatud puit aitab ära hoida teiste puude suremist kliimasoojenemise tõttu;
 • et peaaegu pooltes Eesti linnakodudes on toad soojad tänu metsast raiutud puidule;
 • et iga raiutud puidutihumeeter vähendab kivisöe, nafta, maagaasi kaevandamist.

Andke Neile andeks, sest nad ei tea:

 • et Eestis on rohkem metsi kaitse all kui kusagil mujal Euroopas;
 • et Eestis on kaitsealuseid metsi ühtlasemalt, nii metsatüübiti kui ruumiliselt, kui kusagil mujal Euroopas;
 • et looduskaitse ja keskkonnakaitse on Eesti võrsunud ja hoitud metsameeste varju all;
 • et kunagine metsandus- ja looduskaitseminister Heino Teder on öelnud: „istutame rohkem, sest kes teab, millal meil seda vaja läheb“ ;
 • et praegused Eesti metsad on metsameeste pikaajalise, põlvkondadeülese töö tulemus;
 • et teadaolevalt ei ole metsa majandamise tõttu Eestis ükski liik välja surnud;
 • et iga metsaomanik, neis 100000 –st, on omanäoline ja oma „käekirjaga“ ning seeläbi suurim mitmekesisuse looja;
 • et iga metsaomanik, kaitseb oma metsa, kui vaja siis ka „metsakaitsjate“ eest.

Andke Neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.

Anti lisas oma postitusele klipi maalt, kus teatakse, kust tuleb see millega ühiskonda ülal pidada.
Kus hoolimata sellest, et tegemist on Euroopa tagumise nurga tagumise nurgaga, kus suurel osal maast aastas päike iga päev ei tõuse, kus siis kui mujal Euroopas on soe ja roheline on jätkuvalt lumi maas, kus ollakse valmis oma maad kaitsma ka siis kui lootust justkui ei ole.
Kus ollakse valmis Euroopa ühtsusele peale maksma, mitte abi paluma.
Kust on osutatud meile abi siis, kui keegi teine seda teha ei julgenud ja kust tulid mehed kes ütlesid: Eesti on hea maa, see on eestlastele parim ja on kaitsmist väärt!

Lõpetuseks panen üles veel teise suurmehe tsitaadi:
„Seni kuni metsadest kostab kirve häält on rahvamajandusel veel lootust“

Soovin Teile Head Eesti Vabariigi Juubeliaastat ja jõudu tööle!

 

0Shares