Kaugküttest Koeru alevikus

DELFI.EE, Himot Põldver AS Koeru Kommunaal juhatuse esimees: Eelmise aasta lõpus valmis Koeru alevikus hakkepuidul töötav katlamaja. Tänu sellele vähenes ka müüdava soojusenergia hind ligi 17% võrra (67,40-lt 56,24-le €/MWh käibemaksuta).

Üle-eelmisel talvel põlevkiviõliga küttes tõusis kütuse hind iga kuu ja soojuse müügihinna kooskõlastamine konkurentsiametis võttis alati mitu kuud aega, selle tõttu müüsime vahepeal soojust alla omahinna. Hetkel kehtivale konkurentsiametis kinnitatud hinnavalemile on sisse viidud korrektsioon, mis arvestab tekkinud kahjumit. Seega on praegu kehtiv soojuse müügihind 57,41 €/MWh (koos käibemaksuga 68,90 €/MWh). Tänu sel aastal soodsamale hakkepuidu ostuhinnale on algaval kütteperioodil võimalik soojust müüa kinnitatud piirhinnast madalamalt. Prognoositav hind on 53,62 €/MWh (koos käibemaksuga 64,34 €/MWh).

Soojuse tarbimine aastate ja elamute lõikes on väga erinev. Kahe viimase kütteperioodi võrdlusest selgub, et eelmisel külmema talvega kütteperioodil müüsime soojust 10% rohkem kui üle-eelmisel. Seetõttu ei vähenenud eriti ka elanike reaalsed kulutused soojuse ostmisel.

Vähenenud oli tarbimine eelmisel suvel soojustatud arstikeskuse hoones (17%) ja koolimajas (11%), kuid kõigis teistes majades külmema ilma tõttu suurenenud.

Võrreldes sarnaste majade küttekulusid omavahel, on erinevus suur. Näiteks Paide tee 15 ostis eelmisel kütteperioodil 188,3 MWh soojust, kuid sama suur Paide tee 15B 215,9 MWh.

Maja küttekulu sõltub mitmetest teguritest. Näiteks ruumi temperatuuri tõstmisel 1 kraadi võrra suureneb küttekulu (samuti ka küttearve) ligikaudu 5%. Väga oluline on maja soojapidavus (välisseinad, tubade aknad, koridoride välisuksed ja aknad, keldriaknad, pööningu soojustus jne). Seega ootame korterielanike poolset algatust majade soojustamisel küttekulude vähendamiseks.

Klientide sujuvamaks teenindamiseks palun veenäit teatada hiljemalt iga kuu esimeseks tööpäevaks. Veenäitu saab teatada helistades: +372 3846 052 sõnumiga: +372 5237 781 e-postiga: koeru.kommunaal@mail.ee

Sõnumi ja e-posti sisuks kirjuta: nimi (kelle nimel on leping), aadress ja veenäit.

0Shares