KIK avas metsa uuendamise ja pärandkultuuri säilitamise toetused

Tänasest, 17. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust metsa uuendamiseks ja pärandkultuuride säilitamiseks. Taotlusi võetakse metsaühistutelt vastu kuni 1. juulini.

Metsa uuendamiseks toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

„Metsaomanikud kasvatavad metsi ülejärgmistele põlvkondadele, seepärast on äärmiselt oluline metsi targalt uuendada, et ka tulevastel põlvedel oleks väärtuslikku metsa, millest rõõmu tunda. Metsauuendamine on väga oluline etapp metsa eluringis – igale kasvukohatüübile tuleb teha õige taimede valik ja hooldamisega kujundada need kliimakindlaks ning liigirohkeks,“ selgitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu.

„Metsa uuendamine võib väikemetsaomaniku jaoks olla üsna kulukas ning selleks tuleb appi riigipoolne toetus, et aidata metsaomanikul uue metsa rajamiseks tehtavaid kulutusi osaliselt katta. Tulevikumetsade rajamine ei peaks olema vaid metsaomaniku südameasi, vaid ka majanduslikult mõistlik otsus,“ lisas Reinapu.

Metsa uuendamise tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist. Toetust saavad erametsaomanikud taotleda ainult metsaühistu kaudu. Kui metsaomanik soovib toetust küsida, tasub sellest oma metsaühistule aegsasti teada anda, kuna ka metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks.

Metsa uuendamise toetust võib taotleda metsamaa kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval. Metsa istutamist ja maapinna ettevalmistamist toetatakse samal metsamaal ühe korra. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida rajamise aastal ja kolmel järgneval aastal, üks kord kalendriaastas.

Pärandkultuuri toetus on mõeldud objektide korrastamiseks, hooldamiseks, säilitamiseks, tähistamiseks, sellele avaliku juurdepääsu tagamiseks, eksponeerimiseks, kaardistamiseks ja arhiivimaterjalide kogumiseks. Objekt, millele toetust küsitakse, peab olema Eesti looduse infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas ja paiknema erametsamaal.

Info metsa uuendamise toetuse kohta Erametsaportaalis.

Info pärandkultuuri toetuse kohta Erametsaportaalis.

0Shares