Luua metsanduskoolis algas uute õpilaste vastuvõtt

Luua Metsanduskoolis on alanud uute õpilaste vastuvõtt. Sisseastumise infosüsteemis (SAIS) saab avaldusi esitada kümnele erialale, kolmel eriala saab valida kutseõppe ja kutsekeskhariduse vahel.

Luua Metsanduskool on ainus Eesti kutseõppeasutus, kus saab õppida metsandust päevases õppes. Kõige suurem erialade valik ongi metsanduse suunal. Praegu saab sisseastumisavaldusi esitada metsuri (kutsekeskharidus), forvarderi- ja harvesterioperaatori (nii kutse- kui kutsekeskharidus), arboristi (kutseõpe), puittaimede hindaja (5. taseme jätkuõpe) ning metsamajanduse spetsialisti (5. taseme jätkuõpe) erialadele. Sügisel avatakse vastuvõtt ka ühel uuel erialal – õppida saab metsatehnikuks. Metsatehniku õppes pannakse põhirõhk metsade inventeerimisele ja metsamajanduskavade koostamisele. Õpe hakkab toimuma sessioonõppena ning tegu on kutseõppega.

Aianduse suunal saab õppida maastikuehitajaks (nii kutse- kui kutsekeskharidus) ning mittestatsionaarses õppes haljasalade hooldajaks ja puukooliaednikuks. Loodusturismi suunal on avatud vastuvõtt matkajuhi erialale (mittestatsionaarne õpe).

Vastuvõtt päevaõpesse (ehk statsionaarsesse koolipõhisesse õppesse) toimub 24. juunini, vastuvõtukatsed ja vestlused toimuvad alates 19. juunist. Vastuvõtt sessiooniõppesse (ehk mittestatsionaarsesse ning töökohapõhisesse õppesse) kestab 12. augustini, vastuvõtukatsed toimuvad 13.-16. augustini.

Täiendavat infot saab kooli kodulehelt http://www.luua.ee/sisseastumine/

0Shares