Maaomanik, ära müü oma maad!

Virumaa Teatajas kutsub Heikki Rannik maaomanikke üles, kui vähegi kannatab, siis oma maad mitte müüma. Viimase viie aastaga on maa hind Eestis mitmekordistunud ning kasvatanud maaomaniku vara väärtust. Ei ole mõistlik oma maad müüa, sest maa väärtus kasvab suure tõenäosusega tulevikus veelgi.

Maad kiputakse müüma tavaliselt siis, kui on vaja teha suuremaid investeeringuid või katta auke rahavoogudes. Tasuks aga kaaluda alternatiive vajaliku raha leidmiseks ning hoida maad kui kasvava väärtusega investeeringut. Maaameti andmetel on alates 2011. aastast möödunud aastani tõusnud maa keskmine mediaanhind vabaturutingimustes tehtud tehingutes 228% ehk 2,2 korda. Seega on maa kõige kiiremini kasvava väärtusega vara Eestis.

Hindade tuntav kasv on põllumaade turul toimunud alates 2011. aastast. Enamikus maakondadest on haritava maa ühikuhinnad kasvanud kuus või enam korda, võrreldes kümne aasta taguse hinnaga.

Metsamaa hind samas ajavahemikus nii suurt tõusu pole läbi teinud. Kui aastal 2011 oli metsamaa keskmine hektari mediaanhind 1848 eurot, siis viis aastat hiljem oli see juba 2414 eurot. Kasv on üle 30%.

0Shares