Maaparandustoetuse abil saab korrastada olemasolevaid kuivendussüsteeme

ERAMETSAKESKUS:

Maaparandustööd päästavad metsad liigniiskusest ja hõlbustavad neisse juurdepääsu. Erametsakeskusest saab taotleda maaparandustoetust olemasolevate kuivendussüsteemide korrastamiseks tänavu kuni 1. septembrini. Toetust saab taotleda kas metsaühistu või erametsaomanik, eelarve on 300 000 eurot.

Toetatavad tegevused on:

* maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine;

* kuivenduskraavi ja eesvoolu sette eemaldamine;

* metsamaale kuni 25 meetri pikkuse voolunõva rajamine;

* truubi uuendamine;

* tööde vastuvõtmise akti koostamine.

Toetuse saamise tingimuse kohta saab lähemalt lugeda erametsaportaalist eramets.ee: https://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/metsamaaparandustoode-toetus/

Taotlust saab esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil siseriiklik@eramets.ee. Samuti võib taotluse saata posti teel või tuua käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50, Tallinn 10621.

0Shares