Maaparandustöödeks saab toetust küsida 1. septembrini

Erametsakeskus võtab metsamaaparandustööde toetuse taotlusi vastu kuni 1. septembrini. Toetust saab küsida erametsaomanik ja metsaühistu oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta.

Toetuse eesmärk on on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsu tingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, toetatakse järgmisi tegevusi:

1) maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine;
2) kuivenduskraavi ja eesvoolu sette eemaldamine;
3) metsamaale kuni 25 meetri pikkuse ja keskmiselt 50 cm sügavuse voolunõva rajamine, millega juhitakse mullavalli taha sulglohku kogunenud vesi kuivenduskraavi või eesvoolu;
4) truubi uuendamine;
5) tööde vastuvõtmise akti koostamine.

Loe toetuse taotlemise tingimustest täpsemalt SIIT.

 

0Shares