Maaülikoolis kaitstud doktoritöö tunnistati plagiaadiks

ERR UUDISED, Heikki Aasaru: Täna otsustas Eesti maaülikooli tehnikateaduste alaste doktoritööde kaitsmiskomisjon tunnistada Andres Menindi doktoritöö plagiaadiks ning tühistada kaitsmiskomisjoni otsus, millega Menindile omistati filosoofiadoktori kraad (PhD) bioenergeetika erialal.

Eesti Maaülikooli õppeosakonnale laekunud vihje järel telliti Menindi doktoritööle “Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass” (“Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused”) ekspertiis, mille käigus kontrolliti töö teksti kolme plagiaadituvastusprogrammiga ning saadud tulemusi analüüsiti arvestades rahvusvahelist praktikat. Ekspertide hinnangul oli Menindi doktoritöö näol tegemist plagiaadiga, teatas maaülikool. Menind kaitses doktoritöö tänavu 11. jaanuaril. Maaülikooli õppeprorektori Paavo Kaimre sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga. “Tegemist on esmakordselt ülikooli ajaloos doktoritöö tunnistamisega plagiaadiks ning doktorikraadi tühistamisega. Kõnealuses töös on kasutatud lõike teiste autorite töödest, nendele korrektselt viitamata, millega on rikutud nii ülikoolis kehtivat korda, autoriõiguse seadust kui ka teadlaste eetikakoodeksit,” ütles Kaimre.

0Shares