Metsa uuendamise eest taotleti 844 tuhat eurot toetust

Metsa uuendamise toetuse teise vooru laekus taotlusi ligi 844 tuhande euro eest. Kokku soovivad uuendustööde eest toetust saada 1063 metsaomanikku, aktiivseimad toetuse küsijad olid Lääne-Virumaalt ja Võrumaalt.

Erametsakeskus võttis kuni 3. detsembrini vastu metsa uuendamise toetuse taotlusi. Kokku küsiti toetust 843 692 eurot metsauuendustööde eest enam kui 6000 hektaril – istutamise eest 908 hektaril, maapinna ettevalmistamise eest 2678 hektaril ning metsauuenduse hooldamise eest 2421 hektaril. 99% toetussummast küsiti metsaühistu kaudu.

Aktiivseimad olid Lääne-Virumaa (781 ha) ja Võrumaa metsaomanikud (720 ha). Kokku soovib tehtud uuendustööde eest toetust saada 1063 metsaomanikku, nendest 79% on füüsilised isikud. Taotletud rahasummast moodustavad füüsilisest isikust metsaomanike taotlused ligi poole.

Metsa uuendamise toetuse teise vooru eelarve on 500 tuhat eurot. See tähendab, et kõigi taotluste rahastamiseks eelarves vahendeid ei ole. Siseriiklikud toetusmeetmed on üles ehitatud selliselt, et eelarve täitudes arvutatakse rahastamise määr, millest rohkem kellelegi toetust ei maksta. See seab eelisolukorda väikemetsaomanikud, kes saavad küsitud toetuse üldjuhul täies mahus kätte. Eile lõppenud taotlusvooru esialgseks rahastamise määraks arvutati 1378 eurot mis tähendaks, et taotletud summat tuleb vähendada 120 metsaomanikul. Lõplik rahastamise määr selgub pärast taotluste menetlemist, selleks on Erametsakeskusel aega 120 päeva.

Rõõm on tõdeda, et metsaomanike huvi oma metsa uuendamisse investeerida on jätkuvalt kõrge. Kuigi kõigi toetustaotluste täies mahus rahastamiseks ei piisa ka sel suvel 300 tuhande euro võrra suurendatud eelarvest, võiks riigi poolt leitud lisavahendid olla innustuseks ka järgmisel aastal metsa uuendamist planeerivatele metsaomanikele. Kevadeks võib metsaühistu abiga istutamisplaanid paika panna, järgmine võimalus metsa uuendamise eest toetust küsida on 2019. aasta suvel.

7Shares