Metsameetme toetuse abil planeeritakse hooldusraiet teha pea 14 000 hektaril metsamaal

Möödunud nädalal lõppes metsameetme toetuse taotlusvoor, milles metsaomanikud said esitada Erametsakeskusele taotlusi hooldusraiete tegemiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks ning tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks. Jätkuvalt küsitakse kõige rohkem toetust hooldusraiete teostamiseks noores puistus.

Kõige enam soovivad toetuse abil oma metsa hooldada Viljandimaa erametsaomanikud – 1713  hektaril, Võrumaa erametsaomanikud – 1592 hektaril ja Pärnumaa erametsaomanikud – 1475 hektaril.

Kui varasematel aastatel on metsameetme raames taotletavad hooldusraie mahud jäänud 10 000 hektari piiresse, siis tänavu küsiti toetust kõigi aegade suurimale pinnale ehk pea 14 000 hektarile. „Tunneme erametsanduse eestvedajana rõõmu, et erametsaomanikud näitavad järjest suuremat huvi oma metsade kordategemise vastu. Suurenenud huvist on selgelt näha, et üha enam metsaomanikke on Erametsakeskuse toel hakanud pöörama tähelepanu sellele, et Eesti metsad oleks  majandatud pika vaatega ja keskkonnasõbralikult,“ tõdes Erametsakeskus juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Metsameetme kogueelarve on tänavu 2 316 000 eurot, millest hooldusraiele on mõeldud 1,89 mln eurot ning taimehaiguste ja tulekahju ennetamise ja kahjustatud metsa taastamise jaoks 426 000 eurot. Kokku küsiti toetust enam kui 2,9 mln euro eest, mis tähendab, et toetust küsiti rohkem kui eelarves selleks ettenähtud vahendeid on. Lõplikud mahud ja toetatavad tegevused selguvad hiljemalt 2023. aasta veebruaris pärast kõikide nõuetele vastavate taotluste hindamist hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

Reinapu sõnul on sel aastal metsaomanikel põhjust rõõmustada kahe olulise muudatuse üle, mis innustavad metsaomanikke kulukaid hooldustöid ette võtma: „Tänavu saab hooldusraieks toetust ka sellisele metsamaale, mis on käesoleval rahastamisperioodil juba toetust saanud. Õigeaegselt vajalike tööde tegemine annab metsaomanikule võimaluse tagada oma tulevikumetsa ilu ja elurikkus. Samuti tõusis sel aastal arvestatavas mahus toetuse määr, mis on nüüd füüsilisest isikust ja FIEst metsaomanikule 215 eurot hektari kohta ning juriidilisest isikust metsaomanikule 165 eurot hektari kohta.“

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast ehk hiljemalt 23. veebruaril 2023. Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Metsameetme toetuse tingimuste kohta loe pikemalt: https://www.eramets.ee/toetused/metsameede

 

Taotletud hooldusraie pindala (ha)

Maakond Taotletud pindala
Harju maakond 810,55
Hiiu maakond 205,40
Ida-Viru maakond 577,16
Jõgeva maakond 987,96
Järva maakond 597,31
Lääne maakond 263,89
Lääne-Viru maakond 1 350,86
Põlva maakond 1 471,71
Pärnu maakond 1 474,91
Rapla maakond 749,98
Saare maakond 371,93
Tartu maakond 727,35
Valga maakond 974,74
Viljandi maakond 1 712,98
Võru maakond 1 592,35
KOKKU 13 869,08

 

0Shares