Metsanduse selle kümnendi arengukava mõjude hindamist iseloomustab rohke osavõtt

Keskkonnaministeeriumi pressiteade: MAK2030 keskkonna- ja muude oluliste mõjude strateegilisele(KSH) hindamisele esitati hulgaliselt ideid. KSH väljapanekul laekus metsanduse arengukavale 14-lt organisatsioonilt ja kahelt eraisikult üle 160 ettepaneku.

Ootuspäraselt pälvis kõige rohkem tähelepanu raiemaht ja seda mõlemas võtmes – raiemahtu peeti liiga väikseks või liiga suureks. Lisaks laekus ettepanekuid raiestsenaariumitele ja nende mõjude analüüsile ning nn KAH-alade metsi puudutavatele peatükkidele.

Keskkonnaminister Madis Kallas loodab, et Eesti metsanduse tulevikuvisiooni jõuab arutada veel selle riigikogu koosseis. „Paralleelselt metsanduse arengukavaga tegeleb metsa teemadega  muuhulgas ka valitsus. Meil seisab ees riigimetsa raiemahtude ülevaatamine, mis vajab konsensuslikku otsust,“ ütles keskkonnaminister. Kallase sõnul tutvustab MAKi ka kokku kutsutav metsakogu.

MAK2030 KSH tegi Maves OÜ. „Tagasiside MAK-ile ja KSH-le oli ootuspäraselt elav, kuid kahjuks keskendus see peamiselt ühele teemale – raiemahule. See on tähtis, kuid MAK midagi palju enamat, muuhulgas on oluline ka see, kui kõrgel tasemel suudame oma puitmaterjali väärindada, “ ütles KSH juhtekspert Karl Kupits

Praegu täiendab Keskkonnaministeerium arengukava KSH aruande avalikustamise ajal laekunud ettepanekutega ja aruande enda soovitustega. Kui aruanne tunnistatakse nõuetele vastavaks, siis läheb MAK2030 koos aruandega suurele kooskõlastusringile, seejärel valitsusele ning lõpliku sõna ütleb meie metsanduse tulevikku määravale dokumendile riigikogu.

0Shares