Metsaomanikke oodatakse osalema kultuuriliste ökosüsteemiteenuste uuringus

vääriselupaik, looduskaitse

​Euroopa Maaomanike Organisatsioon (ELO) on läbi viimas uuringut kultuuriliste ökosüsteemiteenuste kohta. Osalema oodatakse  inimesi, kes on seotud kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisega oma või muude maa-alade majandamise/hooldamise kaudu.

Kultuurilised ökosüsteemiteenused on mittemateriaalsed hüved, mida inimesed saavad ökosüsteemidest (loodusest), nt esteetiline nauding või puhke- ja vabaajategevuste võimalused looduses.

Uuringu eesmärk on toetada paremat arusaamist maaomanike, maahooldajate ja teatud maaturismi tegevustega seotud inimeste loodavatest sotsiaalsetest ja keskkonnahüvedest​. Uuringu tulemusena soovitakse välja selgitada, kui suur osa kultuurilistest ökosüsteemiteenustest sõltub maaomanikest ja -hooldajatest ning kas ja kuidas saaks nende​hooldatavad maad pakkuda rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid.

Eestikeelse küsimustiku leiab SIIT.

Küsimustikule oodatakse vastuseid 12. jaanuariks 2018.

Uuringuga on seotud Euroopa Maaomanike Organisatsioon (ELO), Euroopa põllumajandusorganisatsioonide ühendus Copa-Cogeca, Euroopa Metsaomanike Ühendus (CEPF), Euroopa Jahinduse ja Looduskaitse Föderatsioon (FACE), Ülemaailmne Jahinduse ja Looduskaitse Organisatsioon (International Council for Game and Wildlife Conservation – CIC) ja Euroopa Ajalooliste Majade Ühendus (European Historic Houses Association – EHHA).

Loe ka, mida kujutavad endast ökosüsteemi teenused ning Oxfordi teadlaste selleteemalisest projektist.

0Shares