Metsaomanikud küsisid piirangute eest 4,9 miljonit eurot hüvitist

Erametsakeskusele esitas Natura toetuse taotluse üle 5 tuhande metsaomaniku. Kokku küsitakse hüvitist looduskaitseliste piirangute eest 67 tuhandel hektaril.

SA Erametsakeskus võttis aprillis ja mais vastu Natura hüvitise taotlusi. Kompensatsiooni soovis 5034 metsaomanikku, kellele kuulub 67 621 hektarit looduskaitsealust maad. Enim laekus taotlusi looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks Võru-, Pärnu- ja Valgamaal.

Esitatud taotluste arv on eelmise aastaga samas suurusjärgus, kuid pisut on kasvanud piirangutega metsamaa pindala, millele hüvitist taotletakse ja sellest tulenevalt ka taotletud summa.

Erametsakeskuse juht Jaanus Aun rõõmustas, et metsaomanikud on varasemast veelgi aktiivsemalt kompensatsiooni küsinud. Samas nentis ta, et kuigi sellise hüvitise maksmine on iseenesest väga kiiduväärt ettevõtmine, ei ole rahakott metsaomanike õiglaseks kohtlemiseks siiski piisav.

Natura toetust makstakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu hüvitamiseks Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Euroopa Liidu poolt rahastatava toetusmeetme eelarves on hüvitise maksmiseks 4,39 mln eurot. Kuna sellest ei jätku kõigi taotluste rahuldamiseks, tuleb piiranguvööndis asuvate alade eest makstava hüvitise summat vähendada.

Natura hüvitis makstakse metsaomanikele välja hiljemalt 2020. aasta kevadel.

Taotletud pindala maakonniti (hektarit):

Metsaala asukoht Piiranguvööndis Sihtkaitsevööndis (Natura alal ja väljapool Natura ala) Taotletud pindala kokku
Harju maakond 6 656,80 1 168,03 7 824,83
Hiiu maakond 1 247,41 547,29 1 794,70
Ida-Viru maakond 342,40 884,89 1 227,29
Jõgeva maakond 182,67 541,64 724,31
Järva maakond 2 118,19 975,49 3 093,68
Lääne maakond 2 093,73 1 654,41 3 748,14
Lääne-Viru maakond 4 396,44 890,66 5 287,10
Põlva maakond 735,53 130,54 866,07
Pärnu maakond 5 136,44 3 444,84 8 581,28
Rapla maakond 4 688,48 1 864,01 6 552,49
Saare maakond 4 978,99 1 619,64 6 598,63
Tartu maakond 1 336,61 663,94 2 000,55
Valga maakond 7 473,72 814,12 8 287,84
Viljandi maakond 857,13 848,76 1 705,89
Võru maakond 8 529,72 798,80 9 328,52
0Shares