Metsaühistu: raie tulu oleneb paljust

hooldusraie, usewood

Metsauhistu.ee:

Üks paljudest küsimustest, mida metsaomanikud Metsaühistule ikka esitavad, on seotud raietega – kui ma metsa raiun, siis kui palju ma sealt ka tulu saan? Küsimus on selge, lihtne ja õigustatud, kuid sellele vastamine on reeglina väga keeruline. Metsaühistu selgitab, mis mõjutab puidu müügi järel metsaomanikule kätte jäävat summat.

On vana tõde, et müüdava kauba hind ja müüjale jääv summa ei ole võrreldavad. Alati tuleb tehtud kulud maha arvutada. Nii on ka metsanduses, kus räägitakse kännurahast – see on summa, millest on maha arvutatud kõikvõimalikud kulud ning mis jääb metsaomanikule metsamaterjali müügi järel kätte (edasised maksud, nagu näiteks tulumaks, on kännuraha puhul jäetud arvestamata, kuigi need omakorda võivad lõppsummat vähendada).

Raiete puhul tuleb kännuraha teada saamiseks arvestada puidu müügihinnast maha õige mitmeid kulusid, peamised neist on puidu varumiskulud (raiumine ja kokkuvedu) ning transport ostja juurde ehk väljaveokulud. Kõige keerulisem neist on hinnata varumiskulusid, mis sõltuvad väga paljudest erinevatest tingimustest, näiteks raielangil kasvavatest puudest, raiumise viisist, tehnoloogiast, langi asukohast jne. Ühesõnaga – mingit üldist kulude summat öelda ei saa ning iga langi varumiskulud on erinevad.

Loe edasi Metsaühistu lehelt.

0Shares