Muuksi linnamäe talgutel osales üle 100 inimese

 SÕNUMITOOJA, Ülle Tamm: Korraldajad on rahul, et rahvast tuli üle ootuste palju ja hulk tööd sai ära tehtud.

Kuusalu vallast alguse saanud Eesti Metsaühistu korraldas koostöös keskkonnaameti ja muinsuskaitseametiga laupäe­val, 13. aprillil Kuusalu vallas Muuksi linnamäel talgud, mille eesmärk oli ühistu juhatuse esi­mehe Rünno Viiru sõnul pro­pageerida koostegemise vajalikkust, anda lastele võimalus loo­duses midagi korda saata ning pakkuda ühistult sellele paik­konnale järjepidevat tegevust. Esimene talgupäev oli linna­mäel ühistu algatusel aasta taga­si, see on kavas panna ka ühistu tuleva aasta tegevusplaani. „Tahame jätkata traditsiooni, et Eesti Metsaühistul toimub aasta esimene suurem kokku­saamine Kuusalu vallas. Saime linnamäed puhastada kadakavõsast. Sobivad kadakaoksad viiakse vabaõhumuuseumisse aedade valmistamiseks, peene­mad põletasime. Kadakatest väljalõigatud medaljonidele põletasid lapsed Kuusalu töö­õpetuse õpetaja Urmas Margi juhendamisel kaunistusi.”

Korraldajate sõnul jagunesid talgulised kolmeks: kolmandik olid metsaühistu liikmed, sama palju tuli kohale Looduse Omni­bussiga ning kolmandik liitus ümbruskonna küladest.

Kuna tänavu on kultuuripä­randi aasta, avas talgud kultuu­ripärandi saadikuks nimetatud Artur Talvik Tapurlast. Õhtul lauldi lõkke ääres koos Jaak Johansoniga. Talgupäeva ka­jastati meedias.

Artur Talvik kommenteeris, et eriti meeldis, kuidas lisaks töötamisele oli ettevõtmisel hariv ja meelelahutuslik osa: „Kohal olid arheoloog, loodus-ja metsatargad, istusime pärast tööd lõkke ääres. Sain teada näi­teks, et Kahala järve ümbruses on 250 kivikalmet. Inimasustus on olnud selles kandis tuhandeid aastaid tagasi. Üllatus oli see, et algatasime Tapurlas muinastulede öö traditsiooni, aga selgub, et arheoloogid on leidnud meie piirkonnas mitu iidset muinastulede lõkkekohta.”

Muuksi linnamägi asub era­maal, kuulub Kooli talu pererah­vale. Kuna tegu on ajaloolise ja kultuuri väärtusliku objektiga, hoolitseb selle eest RMK loodusosakonna Põhja-Eesti piirkond.

Sealsamas lähedal elav Riina Laanetu, kes on RMKga sõlmi­tud lepingu alusel seisnud hea linnamäe parkla ja radade hea­korra eest, tõdes, et nii teda kui ka osasid teisi kohalikke elanikke häiris, kuidas talgutega seo­ses sõideti linnamäel ATVga.

Rünno Viir kinnitas, et edas­pidi linnamäel enam ATVd ei kasutata: „Vedasime sellega toidulaudu ja pinke. Oleme tagant­järele analüüsinud oma tegevust talgutel. Ehkki pinnasekahjustusi me ei tekitanud, pole õige jätta muljet, nagu võiks seal ATVde-ga sõita – tegelikult pole see lubatud. Järelkoristuse käigus saeme kännustiku lühemaks, põletame allesjäänud risu ning tasandame lõkkekohad. Ühe päevaga kõike ei jõudnud, ka eelmisel korral tegime järelkoristust.”

0Shares