Natura toetusteks makstakse välja ligi 3,8 miljonit eurot

 SA Erametsakeskusesse möödunud aasta kevadel laekunud ligi 4800 Natura 2000 toetuse taotluse põhjal makstakse tänavu erametsaomanikele toetusteks pea 3,8 miljonit eurot. Täies mahus saab Natura toetust 4083 erametsaomanikust taotlejat, osalises mahus 614 taotlejat, äraütlemisi on 59.

Taotlusi esitati kokku 56 280 hektaril asuvale Natura 2000 erametsamaale, millest 46 257 hektarit paikneb piiranguvööndis ja hoiualal ning ülejäänud 10 023 ha sihtkaitsevööndis.

Hektarites mõõdetuna saab möödunud aastal esitatud taotluste põhjal toetuse ligi 45 204 ha piiranguvööndis ja hoiualal paiknevat metsamaad ning  9 792 ha sihtkaitsevööndis asuvat metsamaad.

SA Erametsakeskus teavitab otsusest lähinädalatel kõiki toetuse taotlejaid, kelle suhtes võeti vastu taotluse osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsus. Neile taotlejatele, kes saavad toetust täies ulatuses, otsuseid eraldi ei saadeta. PRIA teeb maksed aprillikuu lõpuks.

Andmed tehtud otsuste kohta juriidiliste isikute osas on saadaval aadressil https://www.eramets.ee/toetused/toetuste-saajate-nimekirjad/2012-2/

2013. aasta Natura 2000 taotlusi saab esitada 2.-21. maini. Hilinenult saab toetust taotleda veel kuni 17. juunini, kuid iga hilinenud tööpäeva eest arvestatakse toetussummast maha 1%.

„Sel aastal oleme avatud ka kahel laupäeval, 11. mail ja 18. mail kell 9.00-15.00. Ootame neil päevil taotlust esitama kõiki neid, kel tööpäeval ei ole võimalik Erametsakeskusesse tulla või kes mingil põhjusel ei soovi taotlust ePRIA portaali kaudu esitada. Lisaks aitavad kõigis maakondades taotlusi täita metsanduskonsulendid ning info nende vastuvõtuaegade kohta on saadaval portaalis www.eramets.ee,“ teavitas toetuste üksuse juht Maris Tõnuri.

SA Erametsakeskus on riigi sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike teadmiste tõstmisega aidata kaasa Eesti metsade keskkonnasõbralikumale ja efektiivsemale majandamisele.

Lisainfo: Maris Tõnuri, SA Erametsakeskus toetuste üksuse juht, tel +372 673 60 32, e-post: maris.tonuri@eramets.ee.

0Shares