Nõustamisteenust riik tänavu enam ei finantseeri

Lugupeetud metsaomanikud

SA Erametsakeskus palub arvestada, et metsaomanike nõustamiseks 2016. aastaks planeeritud 450 000 eurot ja täiendavalt eraldatud 20000 eurot on tänavu ära kasutatud.

Kuna riik nõustamisteenust tänavu enam täiendavalt ei finantseeri, palume metsaomanikel nõustamisteenuse tingimuste täpsustamiseks pöörduda oma metsaühistusse ja nõustamise eest ise tasuda. Millistel tingimustel ja mis mahus nõustamisteenuse toetamine uuel aastal jätkub, selgub täpsemalt sügise jooksul.

Infot leiate aadressilt: https://www.eramets.ee/noustamine/

0Shares