Oru asula läheb üle odavamale küttele

LÄÄNE ELU, Lehte Ilves: Oru asula läheb selle aasta lõ­pus kivisöe asemel üle odava­male, hakkpuiduküttele.

Praegu käib projekteerimise hange. Pakkumused on esitatud ja selle nädala lõpuks peaks olema võitja teada, ütles Lin­namäe Kodu juht Taivo Kaus. Projekteerimiseks on kaks kuud aega, ehitamine võtab pool aastat.

Vana katlamaja ehitatakse uue kütuse tarvis ümber. Ladu­da tuleb uus korsten. Paigalda­takse uus, hakkpuidukatel ja söeladu kohandatakse hakk-puidulaoks.

„Ladu ei pea suur olema, sest koormate viisi hakkpuitu sisse ei osteta,” ütles Kaus.

Et hakkpuidukatelt on vaja aeg-ajalt puhastada, muretsetakse ka reservkatel, aga milli­ne, see selgub projekteerimi­sel, ütles Kaus.

Kui hanked sujuvad ja ehituspakkumused mahuvad eel­arvesse, peaks Oru asula uuest katlamajast saama sooja selle aasta lõpus, ütles Kaus.

Et küttehooaeg algab tavali­selt oktoobris, tuleb töö nii sea­da, et kõigepealt saab valmis uus katel ja muu töö tehakse hiljem, või läheb esmalt käiku reservkatel.

„Igatahes peame olema sügi­sel valmis sooja andma,” ütles Kaus.

Uue katlamaja ehitus läheb maksma 242 140 eurot, sellest on keskkonnainvesteeringute keskuse toetus 109 000 eurot. Ülejäänu ehk 55 protsenti mak­sumusest tuleb katta vallal.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et katlamaja omaosalus on valla selle aas­ta eelarvesse planeeritud, aga veel pole selge, kas võtab vald laenu või kasutatakse investee­ringuks mõeldud raha.

„See on aga kindel, et uus katlamaja ära finantseeritak­se,” ütles Lõhmus.

Kui uus katlamaja valmis saab, on Oru asula soojamajan­dus heas korras, sest tunamul­lu uuendati soojatorustik, ütles

volikogu esimees Andres Kampmann.

Ei Mikk Lõhmus ega ka Tai­vo Kaus osanud arvata, kuidas uus katlamaja mõjutab sooja-hinda. „Seda on praegu keeru­line öelda, lahendamata otsi on veel palju,” ütles Lõhmus.

„Hind ei tohiks tõusta, sest hakkpuit on kivisöest oda­vam,” ütles Kaus. „Hea, kui hind langeks.”

Soojahinda ei saa soojatoot­ja ise määrata, selle kinnitab konkurentsiamet.

Uus katlamaja peaks kestma 15-20 aastat, ütles Kaus. Siis tu­leb seadmed välja vahetada.

Orul praegu kasutatava kivi­söe põlemisel paiskub õhku 531 tonni CO2 aastas. Hakkpuidu kui taastuva kütuse põlemine ei saasta õhku süsihappegaasi­ga, ütles KIKi Läänemaa projektispetsialist Udo Maiste.

0Shares