Osulas valmis uus koostootmisjaam

Osula koostootmisjaam. Foto: Graanul Invest

Graanul Invest grupi teatel valmis Osula koostootmisjaam. Elektrijaam on edasiarendus Imaveres 2016. a käivitatud koostootmisjaamast.

Jaam koosneb kahest restkoldega katlast, selle elektriline võimsus on 10 MW ja soojuslik võimsus 27 MW. Koostootmise kasutegur on 89%, kütusena kasutatakse puukoort, võsahaket ja hakkepuitu.

Elektrijaam vastab Eesti võrgueeskirja nõuetele ja alustas elektri tootmist septembris. Jaam on võimeline käivituma ja opereerima elektrivõrgust sõltumatult. Elektrijaamas puudub personal ja kogu juhtimine toimub Imavere elektrijaamast. Osula jaam varustab soojusenergiaga samal kinnistul asuvat pelletitehast ja naabruses paiknevat saeveskit.

Osula koostootmisjaam on Graanul Invest grupi kuues koostootmisjaam, Graanul Invest grupi eesmärk on ehitada koostootmisjaamad kõikide pelletitehaste juurde.

0Shares