Projekti raames kaardistatakse Eesti puidu biomassi potentsiaali

Erametsakeskus käis rahvusvahelise projekti Baltic ForBio projekti raames Lätis arutamas puidu biomassi potentsiaali piirkondlikke hindamisvõimalusi Läänemere-äärsetes riikides.

Erametsakeskus osales 08.-11.10.2018 Lätis Ozolniekis projekti Baltic ForBio neljanda tööpaketi kohtumisel. Nimetatud tööpaketis luuakse geoinfosüsteemi platvorm ja andmebaas, mille abil hinnatakse Läänemere-äärsetes riikides piirkonniti puidu biomassi potentsiaali.

Kohtumise jooksul vaadati üle projekti tööpaketis kõigi osalevate partnerite tegevuste hetkeseis ning arutati edasisi toiminguid. Mitmepäevane silmast silma kohtumine, kus toimus elav arutelu ning üksteisega kogemuste vahetamine, andis osalejatele uusi teadmisi ja näpunäiteid täpsemate töötulemuste saamiseks. GIS-platvormi ehitamisel võetakse eeskuju tööpaketi juhtpartneri Natural resources institute Finland (Luke) varasemalt loodud biomassa-atlas’est. Eestis plaanitakse puidu biomassi potentsiaali kaardistada suures osas metsa inventeerimisandmete põhjal. Seal, kus inventeerimisandmed on aegunud või puuduvad, tuletatakse puistute andmed arvustuslike meetodite abil. Suure tõenäosusega saab enne lõplike töötulemuste valmimist (so 2019.a märtsi lõpp) toimuma veel üks ühine neljanda tööpaketi kohtumine.

Baltic ForBio projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere-äärsetes riikides puidu kasutust taastuvenergia allikana. Projekti ühe tulemusena töötatakse välja tasuvad ja jätkusuutlikud metsaraie meetodid, juhend- ja õppematerjalid raidmete ning vähekõlbliku puidu kasutusele võtuks. Baltic ForBio projektis Projektis osalejad on Läänemere-äärsete riikide metsandusvaldkonna teadus- ja uurimisasutused ning organisatsioonid, kes esindavad metsaomanike, metsatööstuse ja –ettevõtete, energiaettevõtete ja –agentuuride huve. Projektis osaleb 13 partnerit kuuest riigist – Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist, Leedust, Saksamaalt.

0Shares