Puit oli jaanuaris üks olulisemaid ekspordiartikleid

eksport, paberipuu, peenpalk

Statistikaameti andmete kohaselt vähenes jaanuaris kaupade eksport 2019. aasta jaanuariga võrreldes 1% ja import 9%. Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalsed tooted ning puitu ja puittooted.

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,14 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,16 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 20 miljonit eurot. See oli viimase seitsme aasta väikseim kaubavahetuse puudujääk.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalsed tooted ning puitu ja puittooted. Enim mõjutas ekspordi kahanemist elektriseadmete (langus 32 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (17 miljonit eurot) väljaveo vähenemine. Kõige enam aga suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (kasv 28 miljonit eurot).

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 72%. Kodumaiste kaupade väljavedu kahanes 2% ja reeksport jäi möödunud aasta tasemele. Kõige enam vähenes Eesti päritolu elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) väljavedu, enim suurenes aga põllumajandussaaduste ja toidukaupade (nisu) väljavedu.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Lätist ja Saksamaalt.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadeid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu ning mineraalseid tooteid. Kõige enam vähenes mineraalsete toodete ja elektriseadmete sissevedu.

 

0Shares