Rahvusvahelist elurikkuse päeva tähistatakse loodusturismi foorumiga

Keskkonnaameti pressiteade:

Tänavuse elurikkuse päeva teemaks on säästva turismi arendamine, mistõttu Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium korraldavad loodusturismi foorumi 22. mail Tallinnas.

ÜRO pühendas tänavuse aasta rahvusvahelise säästva turismi arengu aastaks, seetõttu on ka tänavuse bioloogilise mitmekesisuse päeva põhiteemaks elurikkus ja säästva turismi arendamine.

Elurikkus on otseselt seotud säästva loodusturismiga, andes selle arendamisele palju võimalusi. Mõistlikult arendatud loodusturism võimaldab luua uusi töökohti ja suurendada kogukondade sissetulekuid ning samas säilitada meie kauneid maastkke ja haruldasi liike. Kahjuks esineb vahel ka vastupidist – massiturismist kahjustatud loodus ei paku enam huvi külastajatele ning turistide arvu vähenemine toob omakorda kaasa majandusharu hääbumise,“ selgitas Keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman elurikkuse ja säästva turismi seoseid.

Keskkonnaministeeriumis toimuva teemakohase foorumi eesmärgiks on suurendada nii potentsiaalsete külastajate kui ka turismiteenuste pakkujate teadlikkust elurikkuse säilitamisel ning säästva turismi arendamisel.

„Eesti loodus pakub väliskülalistele suurt huvi. Meie looduskaitsesüsteem on kõrgel tasemel ning oleme investeerinud suuri summasid nii riiklikult rajatud kui ka eraettevõtluse kaudu valminud taristusse. Seda, kuidas uued loodusturismi projektid aitavad meil neid võimalusi paremini kasutada ning omavahel rohkem koostööd teha, arutamegi 22. mail Tallinnas,“ lausus Lotman.

Foorumil esinevad nii riigiasutuste kui ka turismiettevõtete esindajad, kes arutlevad loodusturismi ja elurikkuse teemadel. Täpsem info ja sündmuse päevakava on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.

Üritus on avatud kõigile huvilistele, ent eelnevalt on vajalik registreeruda.

Loodusturismi foorum on üks tänavuse looduskaitsekuu sündmustest. Sel aastal on kuu teemaks Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile. Ehkki Eesti on Euroopa mõttes pindalalt väike, on meie loodus Euroopas üks rikkamaid. Väga oluline on seda rikkust hoida ehk hoia, mida armastad!

0Shares