Reporteritunnis diskuteeritakse täna Eesti metsast

Eramets-mets-metsamassiiv-mannik-mand

Kas tänased raiemahud ohustavad elurikkust ning teisi metsade ökoloogilisi funktsioone? Kas see on probleem, kui metsade majandamine ja kaitsmine on ühes ministeeriumis?

Teisipäeval kell 14.05 läheb eetrisse diskussiooniring, milles võtavad sõna Mikk Link Eesti Erametsaliidust, Linda Mari Väli Eesti Metsa Abist, Marek Kase Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust, Tarmo Tüür Eestimaa Looduse Fondist ning Marku Lamp Keskkonnaministeeriumist.

Nad kõik osalesid lahendamist vajavaid probleeme sõnastades ka metsanduse arengukava 2030 koostamist ettevalmistavates töörühmades.

Saadet juhib Arp Müller. Kuulake 9. oktoobril kell 14.05, kordusena kell 21.05.

Saate koduleht asub SIIN.

0Shares