RMK ja Est-Fori lepe võib rikkuda riigiabi reegleid

küttepuu

Urmas Jaagant, Eesti Päevaleht:

RMK ja Est-Fori kavatsuste protokolli tööversioonile antud õiguslik hinnang leidis mitu ohukohta, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kui avalikuks sai riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja Est-Fori vahel sõlmida plaanitav kavatsuste protokoll, tellis RMK õigusliku hinnangu, kas see lepe võiks kuidagi konkurentsireegleid rikkuda või kujuneda riigiabiks erafirmale. Protokolli praegust tööversiooni hinnanud juristid leidsid, et teatud tingimustel võib küll.

Kavatsuste protokolli olemasolu avalikustasid Maaleht ja „Pealtnägija” jaanuari lõpus. Dokumendis seisab, et RMK on valmis 15 aastaks sõlmima tarnelepingu, millega läheks Est-Forile kuni pool Eestis raiutavat paberipuitu.

Kas selline lepe võiks osutuda keelatud riigiabiks, oleneb peamiselt sellest, mis kavatsuste protokolli lõplikku versiooni ja seejärel võimalikku lepingusse kirja saab. Praegusel tööversioonil on juristide hinnangul ebaselgusi. 15 aastaks sõlmitakse väga pikk leping ja advokaadid nendivad, et praktiline probleem on selles, kuidas korrigeeritakse puidu hinda, nii et see vastaks turuhinna muutumistele. Kui hind on paberil paigas ja mingil hetkel turuhinnast madalam, on üsna kindlasti tegemist riigiabiga.

„Ka kestvuslepingu puhul tuleb tagada müüdava paberipuidu hinna muutmine vastavalt turuhinna muutumisele. See tähendab, et ei tohi sõlmida kestvuslepingut pikaks ajaks fikseeritud hinnaga,” seisab õiguslikus hinnangus.

Loe edasi Eesti Päevalehest.

0Shares