RMK ühtlustab küttepuidu müügikorda

PÄRNU POSTIMEES: Riigimetsa majandaja RMK käivitab küttepuidu müügi paremaks korraldamiseks eratarbijatele ühtse registreerimissüsteemi.

“Kui siiani sai ühtses süsteemis registreerida vaid kolmemeetriste nottidena müüdava küttepuidu ostusoove, siis edaspidi registreeritakse samamoodi ka kõik eratarbijate soovid varuda küttepuitu kasvava metsana,” ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg, kelle sõnade järgi aitab uus süsteem küttepuidu müüki paremini planeerida.

Vaheladudesse koondatud kolmemeetrist küttepuitu pakutakse jätkuvalt koos kohaleveoga ning need tellimused on võimalik täita paari nädala jooksul.

Kütte varumine kasvava metsana toimub uue korra järgi 1. novembrist kuni 31. märtsini. Vastavaid sooviavaldusi registreerib RMK kuni 1. oktoobrini.

Metsa hindamisandmete alusel tehakse igale eratarbijale konkreetne hinnapakkumine, misjärel sõlmitakse leping ja väljastatakse ka arve.

Kõik praeguseks esitatud kasvava metsa raieõiguse ostusoovid täidetakse käesoleva talve jooksul.

Timbergi sõnade kohaselt muutub alates märtsist ka seniste RMK metsnike vastutusvaldkond ning töökorraldus, mille järgi uue ametinimetusega metsnike-metsakorraldajate põhitegevus kevadsuvisel perioodil on metsavarude hindamine ja metsakasvatuslike tööde kavandamine.

“Metsa inventeerimistööde käigus kaardistatakse ühtlasi kõik sanitaarraiet vajavad metsaosad, mida saab sügisel pakkuda eratarbijaile kasvava metsa ülestöötamiseks,” selgitas Timberg.

Kolmas võimalus riigimetsast küttepuidu hankimiseks on raidmete – jämedamad oksad ja ladvad – varumine raiesmikelt. Selleks tuleb jätkuvalt pöörduda RMK metskondadesse, kus sõlmitakse vastav leping. Sobivaim periood raidmete varumiseks on kevadsuvine periood pärast raiesmike ja metsateede tahenemist.

RMK müüs möödunud aastal elanikkonnale kolmemeetrilist küttepuitu kohaleveoga 15 500, sanitaarraiet kasvava metsa raieõigusena 37 700 ja raiesmikelt varutavaid raidmeid 1400 kuupmeetrit.

0Shares