Rummu vallavalitsus kaalub hakkpuidu kasutamist

DELFI.EE: Kuna Rummu asula senine kütja OÜ Avoterm sai nõusoleku Konkurentsiametilt küttehinna tõstmiseks Rummul 11,5% võrra, tuleb ühiselt otsustada, milline lahendus madalama hinnaga sooja saada on kõigile vastuvõetav. Selleks korraldab vallavalitsus kokkusaamisi korteriühistute esindajate ja erinevate soojatootjatega.

Konkurentsiamet kinnitas 16.05.2013.a. OÜ Avoterm taotluse alusel soojusenergia piirhinnaks Rummu alevikus 90,74 eurot/MWh. Koos käibemaksuga on hind 108,89 eurot /MWh. Kahtlemata seab niisugune hinnatõus kõik OÜ Avotermilt soojusenergiat ostvad korteriühistud silmitsi tõsiste probleemidega. Juba eelmise hinnaga olid paljud korteriomanikud raskustes soojaarvete tasumisega. Selleks, et arutada tekkinud olukorda, kutsus Vasalemma Vallavalitsus 16.05.2013 toimunud koosolekule nii soojatootja OÜ Avoterm juhatuse liikme Mati Sarapi kui ka korteriühistute esindajad. Rummu alevikus ei ole kinnitatud kaugküttepiirkonda ning kõigil soojatarbijatel on võimalus endal otsustada, kas osta soojust 2013/2014 kütteperioodil OÜ Avotermilt või leida muu alternatiivne võimalus. Mati Sarap kinnitas koosolekul, et nende ettevõte on valmis kütmist jätkama, kuid neil ei ole mingeid pretensioone, kui korteriühistud leiavad mingi muu võimaluse.

2012. aastal tellis Vasalemma Vallavalitsus OÜ Pilverolt Rummu aleviku energiamajanduse arengukava. Selles jõuti järeldusele, et kõige mõistlikum oleks ehitada Rummule uus hakkepuidul töötav katlamaja, mis asuks soojatarbijatele lähemal. Odavama taastuvenergia kasutamine ning lühemad soojatrassid võimaldaksid uuringu järgi toota soojust hinnaga 50-60 eurot/ MWh. Möödunud aastal eraldas vallavolikogu ka kinnistu Rummus, kuhu oleks võimalik uus katlamaja ehitada. Vallavalitsuses toimunud koosolekul kinnitas Mati Sarap, et OÜ Avoterm esitab Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse toetuse saamiseks uue katlamaja ehitamiseks. Koosolekul jõudsid korteriühistute esindajad ühisele seisukohale, et edasise tegevuse osas tuleb kindlasti otsustada ühiselt. Kui otsustatakse elamutele individuaalsete katlamajade ehitamine, siis tuleks seda teha kõigil. Enne otsustamist püüavad kõik leida võimalikke paremaid lahendusi.

24. mail korraldas vallavalitsus vallamajas Eesti Soojuspumpade Liidu infopäeva, kus räägiti ka korterelamute soojaga varustamise võimalikest lahendustest soojuspumpade baasil. Juunikuus kutsub vallavalitsus uuesti kokku korteriühistute esindajate koosoleku, kus peaks kokku lepitama järgmistes sammudes.

0Shares